Elektrifikácia zvonov na lineárny pohon

V roku 2020 sme vďaka finančnej pomoci OZ Život v milosti mohli zrealizovať elektrifikáciu zvonov na lineárny pohon vo veži Chrámu sv. archanjela Michala v Sulíne.

Pôvodný pohon potreboval opravu a výmenu ložísk.

            Zrealizovaním lineárneho pohonu sa zvýraznil zvuk zvonov, ktorý svojím každodenným zvonením nielen oznamuje čas, ale aj pozýva k modlitbe.

            Ďakujeme!