Modlitba za synodu

 Modlitba pre synodálnu cestu Cirkvi 2021 – 2023

 

Stojíme tu pred tebou, Duchu Svätý,
zhromaždení v tvojom mene.

Ty sám nás povedieš,
príď a prebývaj v našich srdciach.
Nauč nás, po akej ceste máme kráčať
a ako sa o to usilovať.

Sme slabí a hriešni;
Nedopusť, aby sme roznecovali zmätok.

Nech nás nevedomosť neprivedie na mylné chodníky
ani samoľúbosť neopantá naše skutky.

Daj nech v Tebe nájdeme jednotu
aby sme spoločne kráčali k večnému životu.
Nech nezídeme z cesty pravdy
a pridržiavame sa toho, čo je správne.

O to ťa prosíme,
lebo ty konáš svoje dielo na každom mieste a v každom čase,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
po všetky veky vekov. Amen.