Oprava chrámu v obci Matysová

 

 

Oprava chrámu v obci Matysová

V obci Matysová, ktorá je filiálkou farnosti Sulín sa nachádza Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla z roku 1973. Chrám je pravidelne využívaný na liturgické slávenia počas nedieľ, sviatkov a všedných dní. Okrem domácich veriacich ho navštevujú aj turisti a chatári, ktorí do obce prichádzajú.

V roku 2016 bola realizovaná kompletná oprava interiéru chrámu, ktorú sme realizovali svojpomocne. Našim úmyslom je opraviť celý chrám. Jedná sa o nasledovné práce

            1. Nad hlavným vchodom do chrámu je betónový prístrešok, ktorý je malý a nezastrešuje celé schodisko. Samotné schody sa v dôsledku toho rozpadávajú. Pôvodný betónový prístrešok je potrebné odstrániť. Nový prístrešok bude z drevenej konštrukcie a bude zastrešovať celé schodisko. Prístrešok bude prekrytý plechovou krytinou a podbitý palubovkami. Na schodisko bude daná nová protišmyková dlažba.

            2. Strecha chrámu je plechová a začína zatekať. Nová krytina by bola taktiež plechová v hnedej farbe.

            3. Po realizácii zamýšľaných prác bude potrebné urobiť aj fasádu chrámu, odvodniť ho, urobiť chodník a dať dlažbu na prístupové schodisko ku cerkvi.

            Celkové náklady všetkých prác sú finančne náročné. Naše finančné možnosti nám nedovoľujú tieto zamýšľané práce realizovať.

            Na opravu chrámu môžete prispieť na č.ú.: SK6609000000000532687798

Ďakujeme!