Oprava ikonostasu, bohostánku a žertveníka

 V rámci projektu boli opravené ikonostas, bohostánok a žertveník. Spomínané veci boli napadnuté červotočom a niektoré ornamentálne časti boli rozpadnuté. Ikonostas, bohostánok a žertveník boli ošetrené od červotoča namáčaným. Všetky časti boli očistené a nanovo vymaľované. Bola pozlátená aj ornamentálna výzdoba a doplnené jej rozpadnuté časti. Opravu ikonostasu, bohostánku a žertveníka privítali miestni veriaci s radosťou a pozitívnym ohlasom. Oprava ikonostasu, bohostánku a žertveníka bola podporená dotáciou z PSK vo výške 3000,- eur.