Prosba o finančnú podporu na rekonštrukciu a modernizáciu NKP farskej budovy v Matysovej

V obci Matysová sa nachádza farská budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Pochádza z konca 19. storočia, je dlhé roky neobývaná  a chátra. Vlastníkom budovy je Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sulín. V roku 2021 sa začala rekonštruovať. Farská budova by mala slúžiť ako informačné centrum, keďže tadiaľ prechádza turistická cesta spájajúca pohraničné obce v okrese. Cesta je prepojená turistickou a cyklistickou trasou na hrad Stará Ľubovňa a skanzen, kde je umiestnený aj drevený chrám, ktorý sa pôvodne nachádzal v obci Matysová. Na priblíženie histórie obce a cirkevného života bude vytvorená v rámci rekonštrukcie budovy aj pamätná miestnosť, kde budú umiestnené liturgické predmety, rúcha, fotografie obce, chrámu a významných rodákov. Ďalej bude slúžiť na kultúrne a športové akcie, duchovné cvičenia, náboženské podujatia a pod.

 V roku 2022 sme pokračovali s rekonštrukciou budovy, kde sa nám podarilo zrealizovať kompletnú výmenu strechy, zabetonovať prízemie a strop, vymurovať štíty v podkroví, urobiť kanalizáciu, odvodniť základy stavby a postaviť oporný múr za farskou budovou.

Prispieť na rekonštrukciu budovy fary môžete na č.ú.: SK66 0900 0000 0005 3268 7798


Ďakujeme!

 

Súčasna fotka                                                       Vizualizácia