Rekonštrukcia a modernizácia vstupov do chrámu

 V rámci projektu boli nad hlavným vchodom a vstupom do sakristie zrealizované nové väčšie prístrešky z drevenej konštrukcie. Podbité boli tatranským profilom. Ako krytina bol použitý plech a okap s dažďovým žlabom a zvodom. Pri vstupe do sakristie sa zastrešilo celé schodisko. Zrealizovala sa pokládka novej dlažby a inštalovalo sa nové kované zábradlie. Zhotovenie oboch nových prístreškov bolo miestnymi veriacimi prijaté s pozitívnym ohlasom. Rekonštrukcia a modernizácia vstupov do chrámu bola podporená dotáciou z PSK vo výške 6000,- eur.