Synoda 2021 - 2023

Božia Cirkev je zvolaná na Synodu. Svätý Otec František týmto zvolaním vyzýva celú Cirkev, aby si položila otázku o synodalite, ktorá je rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi:
 
Ako sa dnes v Cirkvi na rôznych úrovniach (od miestnej až po univerzálnu) uskutočňuje naše „spoločné kráčanie“, ktoré umožňuje ohlasovať evanjelium v súlade s misiou, ktorá nám bola zverená? K akým krokom nás Duch pozýva, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“?
 
Synoda je pre každú eparchiu a diecézu pozvaním, aby sa vydala na cestu hlbokej obnovy, ako ju k tomu inšpiruje Boží Duch svojou milosťou. Synoda je z gréckeho slova „syn-hodos“, čo znamená „kráčať spoločne“. Nekráčame však sami, ale pripája sa k nám vzkriesený Kristus tak, ako sa pripojil k emauzským učeníkom. Preto stále platí: Kristus medzi nami!
 

Bližšie info o synode:  http://www.grkatpo.sk/?synoda_2023

-