Montáž podlahového kúrenia a rekonštrukcia a modernizácia vstupu

 V rámci projektu bola zrealizovaná montáž elektrického podlahového kúrenia. Ide o kúrenie cez elektrické vykurovacie infra fólie, ktoré sú inštalované pod lavicami v chráme. Výhodou namontovaného kúrenia je nízka nákladovosť a efektívnosť. Na vykurovacie fólie bola namontovaná plávajúca podlaha. Montáži podlahového kúrenia sa miestni veriaci tešia. Montáž podlahového kúrenia bola podporená dotáciou z PSK vo výške 1000,- eur.