Klokočovská Bohorodička bola vyhlásená za Patrónku Zemplína

 

Košice 26. marca (TK KBS) Vo štvrtok 25. marca, v deň sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke, bol v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Zároveň bola klokočovská Bohorodička vyhlásená za Patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Nový sviatok sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedeľu pripadne dátum 1. októbra, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu.

So žiadosťou o vyhlásenie presvätej Bohorodičky z Klokočova za Patrónku Zemplína a so žiadosťou o vyhlásenie jej sviatku sa obrátila na spomenutú Kongregáciu ešte pred rokom Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Urobila tak podporená žiadosťami primátorov a mestských zastupiteľstiev miest horného a dolného Zemplína ako aj podpornými listami Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa-metropolitu a vladyku Juraja Stránskeho, pravoslávneho arcibiskupa michalovsko-košického pri príležitosti osláv jubilea 350. výročia zázračného slzenia ikony presvätej Bohorodičky v Klokočove. Práve kvôli podpore rôznych cirkví, predstaviteľov samosprávy a civilného života, táto udalosť nadobudla nadkonfesionálny a ekumenický význam.

Klokočov patrí medzi najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta východného Slovenska a predovšetkým Zemplína. Interiér miestneho chrámu zasväteného sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky ukrýva jednu z najuctievanejších ikon Božej Matky, ktorej originál slzil v roku 1670. V politickom, sociálnom a náboženskom chaose 17. storočia, prevažne na území východného Uhorska, na teritóriu vtedajšej Mukačevskej eparchie, sa práve v Klokočove objavuje prvýkrát fenomén slziacich ikon presvätej Bohorodičky. Počas nasledujúcich desaťročí sa tento úkaz zopakoval aj na iných mariánskych ikonách v ďalších gréckokatolíckych chrámoch dnešného Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny, severovýchodného Maďarska a severného Rumunska. Strata originálu klokočovskej ikony zapríčinená neskoršími nepokojnými časmi  však nespôsobili zánik úcty ku klokočovskej Bohorodičke ani zničenie pamiatky na svedectvo jej materinského súcitu s trpiacim ľudom. V duchovnej tradícii obyvateľov Zemplína bola vždy považovaná za ochrankyňu a úcta k nej sa stala integrálnou súčasťou duchovného dedičstva východného Slovenska a dodnes je jej odkaz živý medzi gréckokatolíkmi, rímskokatolíkmi ako aj pravoslávnymi.

O zverejnení dekrétu rozhodla Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na svojom poslednom zasadaní vo februári tohto roka. Pôvodne mal byť dekrét o Patrónke Zemplína vyhlásený počas decembrovej návštevy štátneho sekretára Svätej Stolice kardinála Pietra Parolina na Slovensku, ktorá bola kvôli jeho osobným zdravotným problémom a pandemickej situácii presunutá na iný, zatiaľ neurčený termín. Z dôvodu protipandemických opatrení bola presunutá o rok aj púť s jubilujúcou klokočovskou ikonou do Ríma, ktorú pápež František príjme vo Vatikáne 29. júna 2021 na sviatok sv. Petra a Pavla. Zároveň boli na tretiu tohtoročnú augustovú nedeľu presunuté aj hlavné oslavy Jubilejného roka 350. výročia slzenia klokočovskej ikony.

 

Zdroj: TK KBS