Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia NKP farskej budovy v Matysovej
22.12.2023

Rekonštrukcia a modernizácia NKP farskej budovy v Matysovej

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja".


Rekonštrukcia elektrického pohonu zvonov
30.10.2023

Rekonštrukcia elektrického pohonu zvonov

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja".


Rekonštrukcia a modernizácia vstupov do chrámu
28.10.2022

Rekonštrukcia a modernizácia vstupov do chrámu

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja".


Montáž podlahového kúrenia a rekonštrukcia a modernizácia vstupu
7.11.2021

Montáž podlahového kúrenia a rekonštrukcia a modernizácia vstupu

"Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja".


Oprava ikonostasu, bohostánku a žertveníka
23.10.2021

Oprava ikonostasu, bohostánku a žertveníka

"Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja".


Vianočné darčeky pre rodiny v núdzi
17.12.2020

Vianočné darčeky pre rodiny v núdzi

Darčeky pre rodiny v núdzi od Saleziánskeho spoločenstva.


Elektrifikácia zvonov na lineárny pohon
12.5.2020

Elektrifikácia zvonov na lineárny pohon

Realizácia elektrifikácie zvonov na lineárny pohon podporená OZ Život v milosti.


Zefektívnenie vykurovania v Chráme sv. archanjela Michala
25.3.2020

Zefektívnenie vykurovania v Chráme sv. archanjela Michala

Poskytnutie dotácie na základe uznesenia Vlády SR.


Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi
19.11.2019

Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi

"Tento projekt bol podporený zo zdrojov nadácie EPH".


Výmena interiérových a exteriérových dverí v chráme
28.10.2019

Výmena interiérových a exteriérových dverí v chráme

"Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja".