Zefektívnenie vykurovania v Chráme sv. archanjela Michala

 

V obci Sulín sa nachádza Gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala z roku 1879. Chrám je Národnou kultúrnou pamiatkou. V chráme bolo kúrenie na elektrické ohrievače, ktoré bolo neefektívne a zároveň finančne nákladné.

Vďaka dotácii, ktorú sme dostali účelovo viazanú na zefektívnenie vykurovania v chráme sme zrealizovali nové kúrenie na peletky. V miestnosti pod sakristiou sme zriadili kotolňu.

Finančné prostriedky na realizáciu zefektívnenia vykurovania v Chráme sv. archanjela Michala sme dostali z Úradu Vlády SR vo výške 18 000,- eur.