Pastoračno-vzdelávacie centrum pre deti, mládež a rodiny

 Vďaka finančnej podpore PSK vo výške 600,- eur bolo vo farnosti Sulín zriadené pastoračno-vzdelávacie centrum pre všetkých veriacich. Ide o miestnosť, kde sa môžu stretávať všetky vekové kategórie. Miestnosť bude slúžiť pre prácu s mládežou a deťmi, manželmi, farským zborom, rodinami a pod. Oficiálne otvorenie a posvätenie pastoračného centra sa uskutočnilo 21.10.2018. Slávnosť začínala svätou liturgiou a po nej sa posvätili priestory pastoračného centra. V rámci projektu bolo zakúpené vybavenie pastoračného centra: stoličky, stôl, televízor, držiak TV a DVD prehrávač.