Výmena okien na farskej budove v Sulíne

 Vo farnosti Sulín sa nachádza farská budova, ktorá slúži na ubytovanie kňaza s rodinou, kancelária na prijímanie a vybavovanie stránok a na poschodí sa nachádza Pastoračno-vzdelávacie centrum pre deti, mládež a rodiny. V rámci dotácie sa vymenili všetky okná, ktoré boli drevené a neplnili svoju funkciu, nakoľko ich rámy boli pokrútené a netesnili. Z toho dôvodu boli aj vyššie náklady na vykurovanie farskej budovy. Cez niektoré okná sa do interiéru dostávala dažďová voda a poškodzovala zariadenie farskej budovy. Pôvodné drevené okná boli vymenené za plastové v obojstrannej farbe zlatý dub. Na oknách boli namontované žalúzie a siete proti hmyzu. Vymenené boli aj vonkajšie a vnútorné parapety. Pri výmene okien boli zrealizované aj výspravky okolo nich. Výmena okien na farskej budove bola podporená dotáciou z PSK vo výške 800,- eur.